Tin chi tiết

Phụ nữ Triệu Phong chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngày cập nhật: 11/11/2019 2:26:34 CH

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Triệu Phong được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình mua, bán, sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn, ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế...Trước tình hình đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Triệu Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội.
Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an huyện, các ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ, các em nữ thanh niên trên địa bàn huyện bằng các hình thức phù hợp như: Thông qua các mô hình sinh hoạt các câu lạc bộ, tập huấn, hội thi, hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, sinh hoạt hội viên để lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, những kiến thức về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…. Phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh, qua đó tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đề cao cảnh giác cho bản thân, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác, phát giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhiều câu lạc bộ, tổ phụ nữ được hình thành và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên tham gia như: Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; mô hình“Chi hội, tổ phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; CLB“Phòng chống bạo lực gia đình”; CLB “Nuôi con khỏe, dạy con khôn”...ở các xã, thị trấn. Đặc biệt trong năm 2017 và năm 2018, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức lễ phát động phòng, chống ma túy, đồng thời chỉ đạo xây dựng 03 mô hình “Chi hội phụ nữ nói không với ma túy” tại Chi hội phụ nữ Xuân An, xã Triệu Thượng; Chi hội phụ nữ Bích Khê, xã Triệu Long; Chi hội phụ nữ Tân Đức, xã Triệu Thành. Các chi hội đã xây dựng Quy chế hoạt động, vận động hội viên phụ nữ tiến hành ký cam kết thực hiện. Đồng thời, huyện đã chọn những địa bàn nóng về ma túy và các tệ nạn xã hội để tổ chức truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và con em trên địa bàn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe gia đình và cộng đồng; cách nhận biết các loại ma túy, tệ nạn xã hội; biện pháp theo dõi, quản lý con em, người thân trong gia đình... với hơn 15.000 lượt người tham gia, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hãy nói không với ma túy và tệ nạn xã hội vì một tương lai tươi đẹp.
Hàng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã phối hợp với Công an tiến hành khảo sát đối tượng con em chậm tiến, vi phạm pháp luật, phạm tội nhằm phân tích, nắm bắt nguyên nhân vi phạm của các em; Hội phụ nữ các xã cùng với Công an xã phối hợp với các trường tổ chức họp báo và thông báo tình hình cụ thể các em vi phạm là con em của gia đình nào, trên cơ sở đó Hội phụ nữ đề xuất với chính quyền và công an phân công trách nhiệm cho chi hội và công an viên đến tận từng gia đình để thông báo và tiến hành cảm hóa các em bằng nhiều hình thức như giáo dục tại gia đình, kiểm điểm trước dân... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của các em được nâng lên, số trẻ em vi phạm pháp luật giảm dần qua từng năm.
Với việc lựa chọn nội dung phù hợp và đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, hằng năm có trên 90% cán bộ hội viên phụ nữ, các em học sinh được tiếp cận thông tin tuyên truyền của Hội, qua đó chị em định hướng đúng đắn và nâng cao hiểu biết về vai trò, trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong chấp hành pháp luật, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội là báo cáo viên, tuyên truyền viên theo định kỳ.
Để đạt được những kết quả tốt hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chị Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Triệu Phong cho biết: “Trong thời gian tới Hội tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an các cấp tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, phòng, chống ma túy, về tác hại của việc sử dụng ma túy, những hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra, vận động người thân trong gia đình không sử dụng ma túy, không tham gia các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, không vi phạm pháp luật, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về phòng chống tệ nạn xã hội…”.
Chung tay phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các hội viên Hội phụ nữ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; mỗi gia đình thực sự là tổ ấm đi về, là những “Viên gạch hồng” xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Phương Thiện
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

Lần xem: 63  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.