Tin chi tiết

SỞ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT, MAI TÁNG PHÍ…

Ngày cập nhật: 18/10/2019 9:59:55 SA

Ngày 15/10/2019, tại TP. Đông Hà, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND, các cơ quan Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Bảo hiểm xã hội, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của BHXH cấp huyện; Lãnh đạo UBND, các công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập huấn đã được nghe báo cáo viên của các ngành Tư pháp, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày, trao đổi 04 chuyên đề gồm: Hồ sơ đăng ký khai tử, nhiệm vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã trong quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính; kỹ năng tiếp nhận hồ sơ và quy trình phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý cư trú (Xóa đăng ký thường trú); hướng dẫn thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai tử, giải quyết chế độ BHXH tử tuất; thủ tục, quy trình giải quyết chế độ mai táng phí.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã được hướng dẫn cụ thể, thống nhất cách thực hiện về hồ sơ, quy trình giải quyết và trách nhiệm của công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả khi thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện việc liên thông các thủ tục tại địa phương.

Việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nói trên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

 

Hoàng Trang

 Phòng HCTP

Lần xem: 179  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.