Tin chi tiết

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 22/07/2019 4:14:36 CH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tư pháp được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

 

         Ngày 10/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

         Theo đó, Sở Tư pháp có 143 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị bao gồm: Lý lịch tư pháp (03 thủ tục); Quốc tịch (07 thủ tục); Hộ tịch (01 thủ tục ); Nuôi con nuôi (03 thủ tục); Quản tài viên (04 thủ tục); Trọng tài thương mại (19 thủ tục); Luật sư (28 thủ tục); Giám định tư pháp (12 thủ tục; Công chứng (31 thủ tục); Đấu giá tài sản (12 thủ tục); Hòa giải thương mại (13 thủ tục); Bồi thường nhà nước (03 thủ tục); Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 thủ tục); Trợ giúp pháp lý (05 thủ tục).

         Việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sẽ hạn chế việc đi lại nhiều lần của người dân khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính ở các Sở, ban, ngành của tỉnh trong thời gian qua, thể hiện sự quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính bình đẳng, công khai, minh bạch.

 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Bài và ảnh: Lê Thị Huyền- Sở Tư pháp.

 

Lần xem: 480  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.