Tin chi tiết

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật: 26/06/2019 4:19:11 CH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm

xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

          Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Đakrông

         Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh  Quảng Trị về thành lập Đoàn theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ ngày 18 đến ngày 20/6 năm 2019, Đoàn theo dõi thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động do đồng chí Lê Sa Huỳnh- Phó giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Theo dõi thi hành pháp luật và Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp đã tiến hành theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lộ, Đakrông và Triệu Phong.


           Đoàn kiểm tra làm việc với BHXH huyện Triệu Phong

Qua theo dõi, Đoàn đã nắm bắt được tình hình, kết quả thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị được theo dõi, phát hiện những quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Đây là cơ sở đề Đoàn tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

                                                                                                           Phước Nghĩa

                                                                                    Phòng QLXLVPHC, TDTHPL&BTTP

 

 

Lần xem: 358  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.