Tin chi tiết

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ : TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Ngày cập nhật: 11/06/2019 3:54:10 CH

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ :

TỔNG KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ


Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở

Ngày 07/6/2019, UBND thành phố Đông Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện Thường trực HĐND, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cùng các Ban HĐND, các Ban Đảng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường; Tổ trưởng 83 tổ hòa giải trên địa bàn thành phố và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và đặc biệt là các tham luận từ các Tổ hòa giải đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế trong công tác này ở địa phương. Tại Hội nghị, 13 tập thể và 13 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố trong 05 năm qua đã được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Phòng Tư pháp, UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, và trên hết là biểu dương 83 tổ hòa giải và toàn thể hòa giải viên trên địa bàn thành phố với những đóng góp thầm lặng, không quản ngại khó khăn, không vì lợi ích cá nhân để tham gia hòa giải thành đạt tỷ lệ cao (84%). Đồng thời, động viên đội ngũ hòa giải viên tiếp tục tham gia hòa giải mâu thuẫn trong địa bàn dân cư, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết cộng đồng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong 05 năm qua, công tác thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm đẩy mạnh. UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tổ hòa giải; chỉ đạo Phòng Tư pháp hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, xây dựng và phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, 83 Tổ đã thực hiện hòa giải theo thẩm quyền 555 vụ việc, trong đó hòa giải thành 465 vụ việc (đạt tỷ lệ 84%), hòa giải không thành 90 vụ việc (đạt tỷ lệ 16%). Trong đó, các địa phương có tỷ lệ hòa giải thành đạt cao là Đông Lễ, Đông Lương, Phường 1. Hầu hết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ ở khu phố đều được phát hiện kịp thời, các Tổ hòa giải đã giải thích, hướng dẫn động viên các bên thực hiện theo quy định của pháp luật. Các mâu thuẫn, tranh chấp phần lớn có nội dung liên quan đến đất đai, môi trường (rác thải, nước thải, tiếng ồn), hôn nhân, thừa kế… Công tác hòa giải được tiến hành ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh hàng năm tăng cao đã ghi nhận công sức đóng góp, sự tận tâm, tận lực với công tác hòa giải ở cơ sở của các Tổ; góp phần giải quyết kịp thời các mẫu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giúp ổn định tình hình địa phương và thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa phố, phòng ngừa tội phạm, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đơn thư vượt cấp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở trên điạ bàn thành phố vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Một số phường chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải đối với đời sống xã hội nên thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải, chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Một số vụ việc được hòa giải bằng kinh nghiệm, tập quán, chưa căn cứ trên cơ sở pháp luật nên chưa đạt hiệu quả cao. Mặt khác, tâm lý người dân khi xảy ra mâu thuẫn thường tìm đến sự trợ giúp của luật sư, các trung tâm tư vấn pháp lý để bảo đảm sự “riêng tư” thay vì để nhiều người biết đến, nên một số vụ việc không hòa giải được.

Để tiếp tục thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước,  tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của hòa giải. Thường xuyên kiện toàn, củng cố các Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải viên, vận động các luật sư, luật gia tham gia hòa giải. Giao Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội cho hòa giải viên, nhất là về kỹ năng, các bước tiến hành phiên hòa giải, kỹ năng thuyết phục, áp dụng pháp luật trong quá trình hòa giải. Đề nghị sở Tư pháp quan tâm đề xuất UBND tỉnh quy định chế độ kinh phí cao hơn, theo mức trả thù lao thực tế để động viên, khích lệ về vật chất, tinh thần cho các Tổ hòa giải và cho hòa giải viên.

 

 

                                         Phạm Thị Hồng Oanh - Phòng Tư pháp Đông Hà

Lần xem: 340  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.