Tin chi tiết

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa

Ngày cập nhật: 31/05/2019 10:49:00 SA

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao Quyết định

cho nhập quốc tịch Việt Nam tại xã Adơi, huyện Hướng Hóa

 

                                                                                                                           Đào Bình

 

 

Ảnh: Quang cảnh buổi Lễ.Ngày 22/5/2019, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 người tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 03 tháng 04 năm 2019, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 562/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đây là đợt 2 trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tại A Dơi cho những người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú có tên trong Danh sách người di cư tự do được phép ở lại Việt Nam đã được Trưởng Đoàn Đại biểu biên giới phê duyệt. Ngay sau khi có Danh sách được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Bộ Tư pháp, UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã A Dơi hướng dẫn các cá nhân có tên trong Danh sách làm thủ tục nhập quốc tịch. Đợt 1, đã có 119 cá nhân được trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2018.

             Đến thời điểm này, đã có thêm 353 hồ sơ của các cá nhân được trình ra Bộ Tư pháp để trình Chủ tịch nước xem xét ra quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Sở Tư pháp đang hoàn thiện 137 hồ sơ xin nhập quốc tịch để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các cá nhân chưa làm hồ sơ, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tiếp tục tổ chức đoàn công tác tới các thôn, xã để hướng dẫn người dân làm hồ sơ nhập quốc tịch trong tháng 6/2019.


 

 

Lần xem: 324  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.