Tin chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày cập nhật: 28/05/2019 8:41:16 SA

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024


           Ngày 22/5/2019, tại thành phố Đông Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chính, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các ban, ngành có liên quan và lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Nội chính tỉnh Quảng Trị, các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị. Đại hội cũng đã được đón tiếp các Đoàn Luật sư đến dự và chúc mừng gồm: Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, những thành tích mà Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị phát huy ưu điểm, xây dựng đội ngũ luật sư đông về số lượng và đảm bảo chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, phát triển nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng cao của tổ chức, cơ quan, công dân và doanh nghiệp. Góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

          Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã khẳng định, trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh đã góp phần tích cực vào giải quyết một số vụ việc quan trọng của tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đoàn Luật sư tỉnh cần quan tâm tới việc phát triển đội ngũ luật sư, nhất là các luật sư trẻ để mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý, hướng tới các lĩnh vực tiềm năng như kinh doanh thương mại, đầu tư có yếu tố nước ngoài, thuế, bất động sản, quản trị doanh nghiệp…

         Thực hiện chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiện nay Đoàn Luật sư đã có chi bộ đảng với 10 đảng viên tham gia sinh hoạt và có Chi đoàn TNCSHCM đã tham gia nhiều hoạt động xã hội có hiệu quả cao.

          Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 14 luật sư, hoạt động ở 06 Văn phòng luật, 01 Công ty luật và 01 Chi nhánh công ty luật. Mặc dù số lượng, quy mô của các tổ chức hành nghề luật sư còn nhỏ nhưng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã duy trì được tổ chức và hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý miễn phí 1.155 vụ việc (trong đó tham gia tố tụng 375 vụ) cụ thể:

        - Tham gia tố tụng 114  vụ hình sự, trong đó có 92 vụ án hình sự chỉ định bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố  tụng.

          - Tham gia tố tụng 160 vụ án dân sự (tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình).

          - Tham gia tố tụng 21 vụ án hành chính.

         - Tham gia tố tụng 80 vụ án kinh doanh thương mại.

          - Thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cho 80 trường hợp.

          - Cung cấp dịch vụ pháp lý ngoài tố tụng cho 94 trường hợp.

          - Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 606 vụ việc, trong đó trợ giúp pháp lý miễn phí cho 239 đối tượng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trong các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động...

          - Đoàn Luật sư đã cử luật sư tham gia tổ tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết một số vụ khiếu nại phức tạp kéo dài.

           - Theo yêu cầu của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc Hội, Đoàn Luật sư đã tích cực tham gia  công tác xây dựng luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

         Trong quá trình hành nghề, các luật sư luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư; một số luật sư còn tích cực trao dồi kỹ năng hành nghề thông qua các hoạt động thực tiễn, phản ánh trên báo chí và Tạp chí luật sư.

           Mục tiêu Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh đặt ra cho nhiệm kỳ 2019- 2024 là: Kết nạp mới vào Đoàn Luật sư từ 10 – 15 luật sư; phát triển từ 04 - 05 tổ chức hành nghề luật sư; 100% luật sư hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề luật sư; 100% luật sư thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trợ giúp pháp lý miễn phí hàng năm và tham gia hoạt động đầy đủ chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí lưu động do Đoàn Luật sư tổ chức.

         Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 – 2018; phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Đoàn Luật sư; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Đoàn Luật sư; Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị.

 

 

        Đại hội đã bầu 03 luật sư vào Ban Chủ nhiệm và 03 luật sư vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019-2024. Luật sư Đặng Quang Linh được Đại hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019-2024 và cũng là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III (dự khuyết là luật sư Võ Sỹ Cầu).

                                                                                      Bùi Thị Hồng

                                                                        Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

 

Lần xem: 365  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.