Tin chi tiết

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Ngày cập nhật: 22/04/2019 8:53:13 SA

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho cán bộ và Nhân dân tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng và xã Gio Việt, huyện Gio Linh.


         Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-STP ngày 14/3/2019 của Sở Tư pháp về tuyên truyền pháp luật theo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2021”.  Trong các ngày 03/4/2019 và ngày 05/4/2019, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng, Phòng Tư pháp huyện Gio Linh, UBND thị trấn Hải Lăng và UBND xã Gio Việt tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen” cho hơn 200 cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng) và xã Gio Việt (huyện Gio Linh).

         Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo viên truyền đạt, các đại biểu tham dự đã trang bị cho mình kiến thức về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, tác hại và hậu quả của ma túy đối với con người; nhận diện thủ đoạn “tín dụng đen”, nguyên nhân và các hậu quả của “tín dụng đen”, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của “ tín dụng đen”….


          Báo cáo viên cũng đã đề nghị Lãnh đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành đoàn thể thông qua buổi tuyên truyền tiếp thu những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”, trên cơ sở đó có Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung trên cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn trong thời gian sớm nhất nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, hạn chế tối đa tác hại của ma túy, của “tín dụng đen”, kiên quyết nói không với ma túy và “tín dụng đen”.

 

      Ánh Tuyết    

Phòng PBGDPL – Sở Tư pháp                                                                  

Lần xem: 365  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Quyết định phê duyệt, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã.
  Quyết định công bố TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi bổ sung; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.