Lịch    
Lịch bán đấu giá (dự kiến) trong tháng 01/2014
Cập nhật: 15/4/2014

Công ty CP Dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Miền trung (Địa chỉ: Kiệt 40, Quốc lộ 9. TP Đông Hà, Quảng Trị) thông báo Lịch bán đấu giá (dự kiến) trong tháng 1/2014 gồm những tài sản sau:


Lịch tổ chức bán đấu giá (dự kiến) tháng 12/2013
Cập nhật: 27/11/2013

Công ty CP Dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Miền trung (Địa chỉ: Kiệt 40, Quốc lộ 9. TP Đông Hà, Quảng Trị) thông báo Lịch bán đấu giá (dự kiến) trong tháng 12/2013 gồm những tài sản sau:


Lịch bán đấu giá (dự kiến) trong tháng 11/2013
Cập nhật: 31/10/2013

Công ty CP Dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Miền trung (Địa chỉ: Kiệt 40, Quốc lộ 9. TP Đông Hà, Quảng Trị) thông báo lịch bán đấu giá dự kiến trong tháng 11/2013


Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất
Cập nhật: 25/9/2013

Tài sản bán đấu giá: 38 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thuộc Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, có giá khởi điểm từ 153.000.000 đồng đến 291.720.000 đồng.


Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị Nam Đông Hà
Cập nhật: 25/9/2013

Công ty cổ phần dịch vụ và bán đấu giá tài sản Miền Trung (Địa chỉ: Số 12, kiệt 40, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Quảng Trị) thông báo tổ chức bán đấu giá các lô đất tại khu Tái định cư và Khu đô thị Nam Đông Hà với các thông tin như sau: