Lịch    

   Công  văn số: 641 /STP-VP  ngày 16/7/2019 lấy ý kiến góp ý  góp ý quy trình nội bộ và   quy trình điện tử giải quyết TTHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã .                          

Cập nhật: 17/7/2019

.


CV số: 1641/BTP-PLHSHC V/v tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Cập nhật: 14/5/2019

.


Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
Cập nhật: 14/5/2019

.


QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 23/1/2019

.


THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức
Cập nhật: 17/10/2018

Sở Tư pháp cần tuyển viên chức làm việc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 01- Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.


Sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch
Cập nhật: 2/8/2018

Ngày 27/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-BTP. Thực hiện Kế hoạch này, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 700/STP-HCTP ngày 31/7/2018 về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật hộ tịch.


Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ
Cập nhật: 3/7/2018

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-BTP ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị hành nghề công chứng thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các công văn và biểu mẫu đăng tại đây.


Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật: 16/4/2018

Ngày 16 tháng 04 năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành công văn 313 /STP-TTr về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.


Thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Cập nhật: 8/11/2017

Công văn số 805/STP-VP ngày 02/11/2017 về việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017


Tin đã đưa
Danh sách tập sự hành nghề công chứng (26/5/2017)
Công văn số 307 /STP-VP ngày 15/5/2017 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP (22/5/2017)
Công văn số 264/STP-VP V/v lập danh sách xét tặng KNC“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016 (19/5/2016)
Công văn số 760/STP-VP ngày 16/11/2015 về việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kê khai bổ sung lý lịch hàng năm (vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)
Công văn số 769/STP-VP ngày 20/11/2015 về đánh giá, chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Vào mục Văn bản mới để truy cập) (20/11/2015)
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ, công chức viên chức ( vào mục Văn bản mới để mới truy cập) (20/11/2015)
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm DVBĐGTS (15/9/2015)
Thông báo Kết quả phỏng vấn các đối tượng diện xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản (19/8/2015)
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển đặc cách, lịch xét tuyển, nội dung xét tuyển và gợi ý tài liệu tham khảo kỳ xét tuyển đặc cách viên chức (3/8/2015)